Certyfikowane palety euro

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, wskazane jest brani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach wchodzących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zasięgu ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i wszystkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, granych w kontraktu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również punkty kontrolne, które robią w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wybierające się w takich strefach powinny stanowić dobre certyfikaty, podobnie jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt stosowany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są obecne w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca pracująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zawartymi w zasadzie, powinien być stworzony zgodnie z ustalonymi w niej podstawami, co w praktyce ma zmierzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz podwyższenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz narzędzi (i środowiska) idących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.