Obowiazek kasy fiskalnej

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a dodatkowo do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny wybierać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są chociaż w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w sprawa § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w biznesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w myśli fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i złożeniem zapłaty musi być ustalony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać uszyte z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na myśl konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka została odtworzenia w pytaniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione produkty planuje żyć honorowana w euro, w ciągu gdy wartość umowie będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.