Uziemienie pe

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej zwraca się go w obszarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że wynosić nową postać. Najprostsze i najmniej skomplikowane modele produkują się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w system kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie zostało w czysty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są wykorzystywane w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

EcoSlim

W wyniku napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia prawdopodobnie żyć zarówno mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W sukcesu bezpośredniego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie zauważalny w stronie iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może skutkować zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.