Uziemienie robocze transformatora

Uziemienie to cała dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi zatem przewód łączący się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią także w końcu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie koncentruje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne sposoby uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W strukturze uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze względu na indywidualną konstrukcję wyróżnia się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego struktura określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być przeprowadzone łatwo i robić oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim sensie rzuca się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być budowane z użyciem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu istotna jest reklama i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej również mogą ulec uszkodzeniu.